Wybrane publikacje/Selected publications

Strona główna/Home

„Fathers, Kings and Promises. Husserl and Reinach on the A Priori.” Husserl Studies, 9 (1992), 147–177. (The electronic text)

The Recalcitrant Synthetic A Priori. Lublin: ArTom, 1996. (Revised electronic version, pdf ) (Zob. recenzja tej pozycji w/review in: Dialectica 56 (fasc. 1), 2002, 85–88 przez/by: Fabrice Correia, see Review by Correia)

„Franz Brentano and the Problem of Individuation”. Brentano Studien, 6 (1995/96), 145–64.

„Red and Green after All These Years.” Acta Analytica, 16/17 (1996), 225–41.

„Uporczywie powracające syntetyczne a priori.” Kwartalnik Filozoficzny, 25 (1997), 59–89.

„Disentangling Brentano: Why Did He Get Individuation Wrong?” Brentano Studien, 7 (1997), 455–63.

„Nowe spojrzenie na wolną wolę.” Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio sociologica-philosophica, 23 (1998), 231–244.

Is “Being” Predicated in Just One Sense, after All?’ Logic and Logical Philosophy. 6 (1998), 241–258. (The electronic text)

„«Intuizione categoriale»: un tema husserliano”. Tłumaczenie z angielskiego przez/translated from English by: Girolamo De Michele. W/In: Stefano Besoli, Luca Guidetti (red./ed.), Il realismo fenomenologico. Sulla filosofia dei circoli di Monaco e Gottinga. Macerata: Quodlibet, 2000, 539–563.

„Problem zdań syntetycznych a priori. Pożytki z pewnej idei Carnapa.” Filozofia Nauki, 9 (2001), 123–44.

„Wyzwolenie od oczywistości. O pewnym zadaniu filozofii i o tym, jak je wypełniać”. W/In: Piotr Leśniewski, Zbigniew Tworak (red./ed.) Logos – rozum i logika. (Pisma filozoficzne, tom LXXIX), Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii, 2001, 51–77.

„Poznanie przedmiotów abstrakcyjnych na gruncie nauki Badań Logicznych.” Ruch filozoficzny, 59 (2002), 19–53.

„Brentano : Un homme qui savait décrire.” Les Études Philosophiques, Janvier-mars 2003, 23–33. (The electronic text)

„Die Würde des Menschen. Ein kurzer bescheidener Vorschlag”. W/In: Ralf Stoecker (red./ed.), Menschenwürde – Annäherung an einen Begriff. öbv & hpt: Wien 2003, 193–200. The English original version of this text is here, während die deutsche Handschrift der gedruckten Version hier abrufbar ist.

„Sull‘ idea stessa di regola costitutiva”. Tł. z angielskiego przez/Tr. from English by: Edoardo Fittipaldi.W/In: Paolo Di Lucia (red./ed.), Ontologia sociale. Macerata: Quodlibet, 2003, 153–177. Wydanie II, ulepszone/2nd, improved edition: 2005, 155–179.

„New Considerations on The ‘Liar’ Paradox”. Filozofia nauki, 2 (2004), 101–109.

„On Certain Peculiarities of Synthetic Components of Meaning Postulates”, JTB-Forum, grudzień/December 2003, http://www.jtb-forum.pl/jtb/papers/wz_sposc.pdf.

„Uno studio onto-epistemologico verso una ‘Summula de regulis constitutivis’”. W/In: Verità e normatività, tł. z angielskiego/tr. from English by: Edoardo Fittipaldi, Angiola Filipponio (red./ed.), Milano: Giuffrè, 2005, 117–131.

„What Does »Truth in Virtue of Meaning« Really Explain?” W/In: Jacek Paśniczek, Jacek Juliusz Jadacki (red./ed.),  Lvov-Warsaw School: The New Generation (Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, vol. 89), Amsterdam/New York, NY: Rodopi, 2006, 421–444.

On the import of constitutive rules (Proceedings of the XXI World Congress of Philosophy)

 „Perché il “veridico” non è molto meglio che il “mentitore'” . („Dlaczego ‘werydyk’ nie jest dużo lepszy od ‘kłamcy’”, po włosku.) Tł. z angielskiego/tr. from Italian by:  Stefano Colloca. Gianfranco Ferrari (red/ed.), Verità e menzogna. Profili storici e semantici, Torino: Giappichelli, 2007, 95–113.  The English original version of this text is  here; il testo italiano si trova qui.

„Remarks on The Ontology and The Normative Aspect of Constitutive Rules.” Etica & Politica/Ethics & Politics 12, no. 1 (2010), 407–425. The electonic text.

 

Some more recent publications see http://ug.edu.pl/pracownik/3376/wojciech_zelaniec

Tab ‘Profil naukowy’, tab ‘Publikacje’

Strona główna/Home