3. XI 2016:

Materiały na nasze seminarium doktoranckie


Reinach, Aprioryczne podstawy prawa cywilnego


Reinach, Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechtes


Reinach o:


Pojęciu przyczynowości w prawie karnym


Sądzie przeczącym


Kanta rozumieniu problemu Hume'a


Apriorycznych podstawach prawa cywilnego /lingua anglica/


Smith i Żełaniec o Reinachu


Żełaniec o syntetycznym apriori


Lorini i Żełaniec o Znamierowskim


6. II 2015:


W sprawie mojej „wolnej woli”:


Frankfurta „Wolna wola a koncepcja osoby”


i tegoż „Odpowiedzialność moralna i możliwości alternatywne”


4.II 2015:


Parę zdjęć z tej konferencji w Mediolanie


grupowe (3. od l. prof. Roberta De Monticelli z San Raffaele, Mediolan, 5. od p. prof. Amedeo Giovanni Conte z uniwersytetu w Pawii i Akademii Rysiookich (Rzym, zał. w XVI w.).


Prof. Francesca De Vecchi z San Raffaele z Państwa sługą


słuchacze


Państwa uniżony sługa w czasie swego nieciekawego odczytu


Jeszcze raz Prof. Francesca De Vecchi z San Raffaele z Państwa sługą


Prof. Frank Hindriks z uniwersytetu w Groningen (Holandia), prof. Amedeo G. Conte, Państwa oddany sługa3. II. 2015:


Kochani:


Oto mój skrypt „wolna wola”:


wolna wola, semestr zimowy 2002-3


Dwa ciekawe artykuły pani Bobzien:


Pochodzenie problemu

i

EN III 1-5

14. XI 2011:


Uwaga słuchacze mojego wykładu z logiki norm:


Oto z dawien dawna przyobiecane teksty:


von Wrighta: von wright, deontic logic.pdf


i Kalinowskiego: Kalinowski, teoria zdan normatywnych.pdf
18. XI 2010:


Uwaga uczestnicy mojego translatorium:


Dobre corpus współczesnej angielszczyzny amerykańskiej znajdą Państwo pod: http://corpus.byu.edu/coca/


Jeśli chodzi o grekę, to tu mają Państwo mój stary skrypt: "Alfabet grecki";


Jeśli chodzi o teksty i mnóstwo innych rzeczy, p. Perseusz Uniwersytetu im. Tuftsa: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/. Tam znajdą Państwo też słowniki (podające też analizę gramatyczną):


greki (http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?redirect=true)


i łaciny: (http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?redirect=true&lang=la)


Pod tym linkiem: http://www.textkit.com/


znajdą Państwo wiele pomocy naukowych. W zakresie tego, co Państwo chcą się dowiedzieć ode mnie --- proszę sformułować swoje oczekiwania.

12. X 2010:


W sprawie moich zajęć w bieżącym semestrze


Szanowni Państwo Studenci i Studentki,


ci z Państwa, którzy już się ze mną zetknęli, wiedzą, że prowadzę moje zajęcia systemem bloko­wym, nie, jak należałoby, regularnie co tydzień. Jest to niedogodne dla Państwa i również dla mnie; niestety pewne okoliczności życiowe zmuszają mnie do tego.


W bieżącym semestrze zostałem zaproszony na wykłady gościnne do 3 uniwersytetów zagranicz­nych, co zmusza mnie do dodatkowych „łamańców” w planie zajęć. Jestem w tej chwili w trakcie (zaawansowanym) planowania różnych terminów, a doświadczenie uczy, że czasami nieprzewi­dziane wypadki (strajki personelu lotniczego, administracji publicznej, wybuchy islandzkich wul­kanów itp.) potrafią pokrzyżować najmisterniej utkane plany. Pomijając to jednak, wygląda na to, że lwią część moich zajęć na wszystkich latach będę musiał odbyć w styczniu, co oznacza, że zaję­cia w tym miesiącu będą się odbywać zgodnie z planem, ale przez trzy tygodnie bez przerwy, tj. od 3. do 23. I. 2011 r. Część (zapewne) uda mi się odbyć w grudniu lub (co mniej prawdopodob­ne) w listopadzie. O wszelkich zmianach i modyfikacjach będę na tej samej drodze informował, także proszę śledzić ogłoszenia. Oczywiście jestem zawsze dostępny pod adresem e-mailu. Prze­praszam za te niedogodności i proszę o wyrozumiałość.30. III. 2010:

Uwaga słuchacze mego wykładu z Wybranych Zagadnień z Antropologii:

Pod tym linkiem: artykuł prof. Contego jest artykuł prof. Contego o regule eidetyczno-konstytutywnej (w moim tłumaczeniu),

a pod tym jest mój odczyt z XXI Międzynarodowego Kongresu Filozofii w Stambule: mój artykuł o regułach konstytutywnych.


19. XII 2009:

Pod tym linkiem:

"English songs"

znajdą Państwo parę interesujących pod względem językowym piosenek i kolęd na Boże Narodzenie: po angielsku; mam nadzieję, że będą się Państwu podobały, i że Państwo się z nich czegoś nauczą, pod względem języka i nie tylko… .


3. III 2008:

Pod tym linkiem:

"Alfabet grecki"

znajdą Państwo mój skrypt z alfabetem greckim. Polecam go Państwa uwadze! 28. II 2008:

Pod tym linkiem:

"Jak to jest być nietoperzem?"

znajdą Państwo esej Nagela o urokach bycia nietoperzem. Jak na razie dowiedzieliśmy się, że bycie nietoperzem to raczej ciężki kawałek chleba... .

 7. XII 2007:

Mam przyjemność podać do wiadomości nowe terminy moich zajęć:

Środa, 12. XII:                     15:30–17:00: filozofia społeczna r. II, gr. A/C.

                                                  17:15–18:45: filozofia dziejów, r. II, gr. C.

Czwartek, 13. XII:             17:15–18:00: filozofia społeczna, r. IV.

Poniedziałek, 17. XII:        15:30–17:00: filozofia społeczna r. II, gr. A/C.

                                                   17:15–18:45: filozofia dziejów, r. II, gr. C.

Wtorek, 18. XII:                  13:45–15:15: filozofia społeczna r. II, gr. A/C.

15:30–17:00: filozofia społeczna r. IV.

Środa, 19. XII:                     15:30–17:00: filozofia społeczna r. IV.

17:15–18:45: filozofia dziejów, r. II, gr. C.

Czwartek, 20. XII:             17:15–18:00: filozofia społeczna, r. IV.


Proszę łaskawie zwrócić uwagę na zajęcia w czwartek dla roku IV: w oba czwartki tylko 45 min.

Sala jeszcze zostanie podana, podobnie terminy konsultacji.9. XI 2007:

Pod tym linkiem znajdą Państwo ciekawe rozważania prof. Szackiego nt.
filozofii społecznej w ogóle! Bardzo krytyczne, ale dlatego pożyteczne i godne uwagi!

A pod tym linkiem znajdą Państwo ciekawe porównanie filozofii dziejów wg Maritaina z koncepcją Bierdiajewa, przez profesora Uniwersytetu w Twerze. Też pożyteczne!

Poprawiłem w paru punktach moje streszczenie wykładu z filozofii społecznej.

8. XI 2007:

Pod tym linkiem znajdą Państwo moje sylabusy.

7. XI 2007:

Pod tym linkiem:

filozofia społeczna, streszczenie wykładu

umieściłem skrypt streszczający główne treści omówione dotąd na naszych wykładach z filozofii społecznej.

Zasadniczo przeznaczony dla studentów II roku, przyda się również studentom IV roku.
W kontekście ordoliberalizmu, który wspominam w powyższym tekście, mogą Państwo rzucić okiem na ten tekst publicystyczny, który kiedyś napisałem dla miesięcznika regionalnego.

W kontekście problematyki osoby, odsyłam Państwa, oprócz oczywiście książki ks. Majki, do mojego krótkiego eseju:
„Die Würde des Menschen. Ein kurzer bescheidener Vorschlag”. W/In: Ralf Stoecker (red./ed.),
Menschenwürde – Annäherung an einen Begriff. öbv & hpt: Wien 2003, 193–200.  Tekst był napisany po angielsku, i angielski oryginał jest tutaj, podczas gdy rękopis niemieckiego tłumaczenia jest  tutaj.

31. X 2007: 

Mam przyjemność podać harmonogram moich zajęć na miesiąc listopad:

Poniedziałek 12. listopada:         15:30-17:00: Filozofia społeczna, II r. (gr. A/C)

                                                       17:15-18:45: Filozofia dziejów, II rok. (gr. C)

Wtorek, 13. listopada:                15:30-17:00: Filozofia społeczna, IV r. (gr. C)

Środa, 14. listopada:                   15:30-17:00: Filozofia społeczna, II r. (gr. A/C)

Poniedziałek 19. listopada:        13:45-15:15: Filozofia społeczna, IV r. (gr. C)

                                                      17:15-18:45: Filozofia dziejów, II rok. (gr. C)

Wtorek, 20. listopada:               13:45-15:15: Filozofia społeczna, II r. (gr. A/C)
Środa, 21. listopada:                  13:45-15:15: Filozofia społeczna, IV r. (gr. C)
                                                      17:15-18:45: Filozofia dziejów, II rok. (gr. C)

Proszę zwrócić uwagę na fakt, że zajęcia w obu tych tygodniach NIE SĄ ułożone jednakowo! Jednocześnie podaję terminy konsultacji:

Wtorek 13. listopada:                  17:15 - 18:45

Czwartek 15. i 22. listopada:     15:30 - 18:45

oraz do indywidualnego ustalenia.

Pozdrawiam uprzejmie

Wojciech Żełaniec 

Za zwrócenie uwagi na ewentualne niezgodności w powyższym harmonogramie z góry dziękuję!

25. X 2007: Bardzo proszę jeszcze o trochę cierpliwości w związku z syllabusami i terminem następnych zajęć, oraz innymi podobnymi sprawami. W razie problemów proszę zwracać się do mnie przez e-mail. Terminy zostaną podane z należnym wyprzedzeniem. Co do filozofii dziejów, to po uzupełnieniu informacji wstępnych (kalendarze! czy przypomnieli już sobie Państwo, jakie są?) chcialbym omówić poglądy Maritaina i (Franciszka, Franza) Sawickiego.  Co do Maritaina, to jego główny tekst (w j. angielskim) jest obecny w Internecie pod adresem:

http://www2.nd.edu/Departments/Maritain/etext/philhist.htm


Zadanie dla Państwa: jakie teksty Maritaina są dostępne w naszych bibliotekach (ustalić).

7. III 2007: Przypominam, że zajęcia ze mną w bieżącym miesiącu (marcu) rozpoczną się 12. marca (poniedziałek) a skończą 28. marca (środa). Na szczęście, nie będą się odbywały bez przerwy... .


7. III 2007: Proszę być tak dobrym i spojrzeć na moją podstronę  Materiały dydaktyczne dla P.T. Studentek i Studentów

19. III 2007:  Czy któreś z Państwa byłoby skłonne pomóc nam i odebrać z Lotniska im. L. Wałęsy panią dr. Corinnę Mieth z Bonn, która przylatuje do nas w czwartek na konferencję walzerowską? Samolot linii Wizzair przylatuje o 15:10. Osobie chętnej damy wszelkie instrukcje. Znajomość angielskiego lub niemieckiego na poziomie elementarnym raczej pożądana.  

20. III 2007: Słownik grecko-angielski on-line: Liddell-Scott-Jones Greek Lexicon
Zbiór pożytecznych linków, różne słowniki i gramatyki itp.: Kirke

25. III 2007:
Coś w rodzaju Instrukcji posługiwania się internetowych Liddellem-Scottem-Jonesem:

Po kliknięciu wyżej podanego linku do słownika Liddella-Scotta-Jonesa otrzymujemy taki ekran:

Ekran ukazujący się po kliknięciu na link podany przez prof. Żełańca

W  ramkę wpisujemy hasło zgodnie z podanymi zasadami transliteracji, np. kreitto^n (za κρείττων),  i klikamy w guzik "Submit query" i otrzymujemy odpowiedź:

Hasło κρείττων w Liddellu-Scotcie-Jonesie

Jeżeli chcemy, by była ona podana w określonej transliteracji, lub alfabecie greckim, musimy kliknąć na "Configure Display"  w prawym górnym rogu.  Po takim kliknięciu ukaże się nam następujące:

Co ukazuje się nam po kliknięciu na link "Configure Display"

Nie będę Państwa rozleniwiał opisywaniem i pokazywaniem, co się dzieje, gdy wybrać taki lub inny sposób wyświetlania (display). Państwo będą uprzejmi poeksperymentować z tym sami. Powiem tylko, że jeśli mają Państwo zainstalowany na komputerze font grecki tzw. politoniczny w kodowaniu Unicode, to najlepiej jest wybrać  "Unicode (UTF-8) with pre-combined accents".

Jeśli natomiast wpiszą Państwo w ramkę z hasłem jakąś formę niesłownikową, np. kreittonos (κρείττονος),  to otrzymają Państwo, po kliknięciu w guzik "Submit Query" następującą odpowiedź:

Co się ukazuje po wpisaniu do okienka słownika formy niesłownikowej

Należy skorzystać z oferty

Find out possible dictionary forms of kreittonos.

i kliknąć w link

dictionary forms of kreittonos.

Ukaże nam się wtedy wyjaśnienie słownikowe formy podstawowej:

Objaśnienie formy podstawowej

ale w jej ramach ("ramach" dosłownie i w przenośni) będzie podane, że poszukiwana przez nas forma niesłownikowa to: gen comp sg attic, czyli dopełniacz stopnia wyższego liczby pojedynczej, forma attycka (forma jońska brzmiałaby "kreissonos/κρείσσονος").  Nie będzie tam szczegółowych wyjaśnień słownikowych, ale jest taki link:  "Entry in LSJ or Middle Liddell or Autenrieth". Trzeba wtedy kliknąć albo w "LSJ", albo w "Middle Liddell" (jest to słownik "odchudzony" Liddella) lub w "Authenrieth" (jest to słownik wyrazów występujących u Homera). Po kliknięciu w "Middle Liddell", na przykład, ukazuje się to:

Co się ukazuje po kliknięciu w "Middle Liddell".

Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie słowa zaznaczone jako linki w tych słownikach, i po takim kliknięciu otrzymujemy okienko z wyjaśnieniem gramatycznym klikniętego słowa, podstawowym znaczeniem oraz odnośnikami do słowników. W wyjaśnieniu, które ukazało się w powyższym linku do słownika "Middle Liddell" występuje np. słowo "ἀγαθός" (jako link). Po kliknięciu w nie otrzymamy takie wyjaśnienie (w małym okienku):

Co ukazuje się po kliknięciu słówka "ἀγαθός".

Proszę tego wszystkiego spróbować!

5. V 2007:

Następny i ostatni już w tym semestrze “turnus” moich zajęć rozpocznie się wyjątkowo

W środę 16. Maja (zajęcia zgodnie z planem)

I trwać będzie do początku sesji egzaminacyjnej; w pierwszych jej dniach będzie egzamin (dokładny termin do ustalenia).


Uwagi i pytania?


Strona główna