Uwaga: dodaję szkic mojego wystąpienia: Żełaniec Gdańsk talk,


W dniach 17. do 19. (włącznie) stycznia odbędzie się w naszym Instytucie kolokwium włosko-polskie (z dawien dawna zapowiadane).

Oto program, plus-minus ostateczny, ale możliwość zmian zastrzeżona!

Tematyka: szeroko rozumiana filozofia społeczna wraz z filozofią prawa i zagadnieniami pokrewnymi.

Mamy następujących uczestników ze strony włoskiej:
Pan Olivari i pan Siniscalchi niestety nie przyjadą z powodów zdrowotnych. Życzmy im rychłego powrotu do pełni formy. Co do odczytu pana Siniscalchiego, to zostanie on odczytany przez pana Incampo.

Język urzędowy: w zasadzie angielski, ale w razie potrzeby zapewniamy tłumaczenie, i gwarantujemy możliwość posługiwania się innymi językami (jeśli okażą się znane komuś jeszcze oprócz samego mówiącego! — oto nasza odpowiedź na L. Wittgensteina hipotezę języka prywatnego!)

Dokładniejsza  „rozpiska” z podziałem na godziny i sale jeszcze się ukaże.  Ditto odczyty uczestników z naszej strony.

Akurat w sprawie sal liczymy na Państwa pomoc, bo jest ich w naszym Instytucie mało!

Poza tym, liczymy na Państwa (i studentów) liczny udział! Nie trzeba dodawać, że kolokwium jest całkowicie otwarte i WSZYSCY są na nim mile widziani!Podp. W. Ż. (w imieniu komitetu organizacyjnego).

P.S. Cztery tytuły polskie mamy też już, a mianowicie:

inne pojawią się tu niebawem.

Wszelkie uwagi nt. tego kolokwium  proszę kierować do mnie lub do koleżanki Szutty, wnsnsz(at)univ.gda.pl, która jest de facto główną organizatorką tego kolokwium. Zwłaszcza liczymy na uwagi typu „Kolokwium mnie bardzo interesuje i chciał(a)bym wygłosić referat pt. ....”.

Strona główna