Wojciech Żełaniec
(
Zelaniec’ for the ASCII friend)

approx. pronunc.: Voychekh zheLLAHnyets.

Ż (Zed or Zee with dot above) is Unicode character number 017B or 379 (dec.), ł (el with a diagonal stroke) is 0142 or 322 (dec.)

filozof

a philosopher (What a philosopher should be like)

Z życiorysu naukowego

A selective scholarly cv

dr. hab., prof. nadzw. Uniwersytetu Gdańskiego

PhD, Associate Professor at the University of Gdańsk

(more or less)

‘hab.’ is a second doctorate that we are required to write in Poland, ‘prof. nadzw.’ corresponds roughly to ‘associate prof.’ in the USA (Intricacies of the Polish system )

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa

Uniwersytetu Gdańskiego

Institute of Philosophy, Sociology and Journalism
University of Gdańsk (Poland)

ul. Bażyńskiego 4
80-952 Gdańsk/Poland
tel.: +48 58 523 45 16 (in-coming calls only)
e-mail: zelaniec(at)aol.com (most often read), wnswz(at)univ.gda.pl (fall-back)

Pokój nr S516 (V piętro)

Room no. S516 (5th floor)

Sekretariat, adres:

Secretary's Office, address:

ul. Bażyńskiego 4, p. S437 (4 p./5th fl.)
80-952 Gdańsk/Poland
tel./fax.:  +48 58 523 44 05
email: ifis(at)univ.gda.pl

godziny urzędowania: od 8. do 15:30.

office hours 8 am till half past 3 pm.

 

Wybrane publikacje/Selected publications

 

Karty przedmiotu

Ogłoszenia dla P.T. Studentek i Studentów

Uwagi i pytania/Remarks and questions ( (Księga Gości/Notice Board)

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa/Institute of Philosophy, Sociology and Journalism (in Polish only)

Literatura, którą z przyjemnością udostępnię/Literature I should be happy to lend you


(Książek w Polsce jest ciągle niewiele, biblioteki ubogie, dostęp do piśmiennictwa jest przez to bardzo utrudniony; w ramach samopocy akademickiej chciałbym Państwu zaproponować mój własny księgozbiór, zawierający dużo pozycji, z których już nie korzystam na codzień. Po znalezieniu pozycji, do której chcieliby Państwo zajrzeć, proszę do mnie napisać na jeden z podanych adresów. Spis na razie jest bardzo krótki, ale będzie uzupełniany sukcesywnie.

These are books and journal articles I happen to be in possession of, but no longer consult very frequently. Although your libraries are very well-stocked, you might by some strange twist of fortune find in the list provided here an item you cannot easily get hold of anywhere near you. Just write me to any of the addresses given above. This list is so far rather short but it will go on being added to as the time goes by.)


 Kolokwium włosko-polskie